Share
 
Persbericht

IGZ: onderzoek constructies specialistische zorg

Hartpatiënten Nederland maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk ondoorzichtige constructies in ziekenhuizen rond specialisten. De stichting vraagt in een brandbrief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGZ met klem aandacht voor de patiëntveiligheid in het licht van de gebeurtenissen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Die zorgen voor veel onrust onder hartpatiënten en bedreigen het vertrouwen van patiënten in de cardiologische zorg!

FIOD
Bij Isala onderzoekt de FIOD mogelijke fraude door cardiologen van het ziekenhuis. Jarenlang zouden ze in ruil voor steekpenningen een toeleverancier bevoordeeld hebben. Volgens het Financieel Dagblad hebben ziekenhuizen maar beperkt grip op de nevenfuncties en -verdiensten van hun medisch specialisten. En precies dat maakt hen volgens deskundigen kwetsbaar voor fraude.

Onacceptabel
Waar behandeladviezen mogelijk door oneigenlijke financiële motieven van de specialist gedreven worden, is het belang van de patiënt in het geding. Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling. Hierin zijn mogelijke financiële belangen van een behandelend arts onacceptabel. Dit soort vermeende verstrengelde belangen, van welke aard dan ook, schaden het vertrouwen in de zorg in ernstige mate. En vertrouwen is juist het fundament onder een goede behandeling.

Slager keurt eigen vlees
Zo heeft het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam alleen zicht op het doen en laten van de artsen in vaste dienst. De vrijgevestigde specialisten in het ziekenhuis hoeven hun nevenactiviteiten alleen te melden aan het eigen Medisch Specialistisch Bedrijf, kortweg MSB, opvolger van de vroegere maatschappen.

Vragen aan Inspectie
Hartpatiënten Nederland vraagt de Inspectie hoe het mogelijk is dat er niet eerder bij Isala werd ingegrepen en hoe het gesteld is bij andere ziekenhuizen.

Laat de Inspectie toe dat alleen de eigen maatschap van specialisten controleert wat deze specialisten aan nevenfuncties hebben? Of laat de Inspectie de maatschappen controleren op eventuele nevenfuncties die de specialisten hebben? En wordt dan ook gecontroleerd of ze er geld uit genereren en om welke bedragen het gaat en welke onderhandse afspraken eraan ten grondslag liggen?

Ook is de vraag van Hartpatiënten Nederland of IGZ wel goed op de hoogte gehouden wordt door regionale partners over wat er in ziekenhuizen gebeurt en of er meer “Isala’s” in andere ziekenhuizen rond MSB’s van specialisten gesignaleerd zijn en of er meldingen daarover bekend zijn.

Helderheid
Wij mogen hopen, dat dit alleen bij Isala gebeurde. Waar de slager zijn eigen vlees keurt, zijn de resultaten van zo’n keuring volstrekt onbetrouwbaar. Wat gaat de Inspectie op korte termijn ondernemen om helderheid en transparantie rond cardiologen en andere specialisten in ziekenhuizen te verschaffen en eventuele misstanden op te sporen en aan te pakken? Een dergelijke helderheid en transparantie is onzes inziens belangrijk in verband met de patiëntveiligheid en ter voorkoming van groeiende onrust onder patiënten.

Wachtlijsten
We moeten er niet aan denken dat soortgelijke situaties ontstaan als in het Zwolse ziekenhuis: een zoektocht naar nieuwe cardiologen, personeelsgebrek, en zoals het Isala zelf schreef: "De wachtlijsten worden steeds langer en ook de huidige zorg kan maar moeilijk ingevuld worden." De wachtlijst van de Zwolse polikliniek is sinds maart ruim verdubbeld, van 3000 naar meer dan 7000 patiënten.

Bemiddeling
Patiënten die geconfronteerd worden met een te lange wachtlijst of geen vertrouwen hebben in hun behandeling kunnen Hartpatiënten Nederland altijd inschakelen om te bemiddelen in een behandeling elders op basis van de actuele wachttijden voor dotterbehandelingen en open hartoperaties bij de Nederlandse hartchirurgische centra.

Raadpleeg ons actuele
wachttijdenoverzicht.

Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u bellen met woordvoerder Henri Haenen van Hartpatiënten Nederland, via 0655772104.

 

Hartpatiënten Nederland

Zwartbroekstraat 19
6041 JL in Roermond

Telefoon: 085-0811000
E-mail: roermond@hartpatienten.nl
Website: www.hartpatienten.nl
Facebook
 
Twitter
 
Linkedin
 
Email
Hartpatiënten Nederland

Email Marketing door ActiveCampaign