Share
Voorvertoning
 
 
Persbericht: Hartpatiënten Nederland tegen vaccinatiepaspoort

Belangenorganisatie Hartpatiënten Nederland is tegen het invoeren van een vaccinatiepaspoort. Het invoeren van zo’n paspoort betekent dat mensen die twijfelen gedwongen worden zich te laten vaccineren. En dat terwijl de twijfels over vaccinatie terecht zijn.

Vanuit Europa worden plannen gemaakt om tot een internationaal geldend vaccinatiepaspoort te komen. In eigen land is met name D66 pleitbezorger van zo’n document. Wij zijn daar tegen. Wij vinden het onacceptabel dat mensen die zich niet laten inenten, niet meer mogen reizen.

Onze medewerkers worden de laatste weken in toenemende mate gebeld door ongeruste donateurs, hart- en vaatpatiënten. Zij maken zich zonder uitzondering grote zorgen over de medicatie. De mensen slikken medicatie voor hart en vaten, en zijn vaak dragers van ICD, pacemaker of stent. Ook daarvoor slikken ze medicijnen.

Mensen vragen ons of bekend is hoe een coronavaccin in wisselwerking gaat met de medicijnen die zij slikken. Is dat voldoende getest? Dit is een zwaar dilemma voor de anderhalf miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Het middel is versneld op de markt gebracht. Normaal duurt het testen ervan veel langer, jaren langer. We weten dus niet hoe de vaccins reageren op medicijnen voor hart- en vaatpatiënten, en omgekeerd. De twijfel groeit bovendien bij juist deze kwetsbare groep na de meest recente cijfers van Lareb: 87 mensen overleden na vaccinatie, en dat is een stijging van 33 procent in één week tijd.

Dan slaat – terecht – de twijfel toe bij juist deze kwetsbare groep. De invoering van een coronapaspoort zou de twijfelaars juist uitsluiten van de samenleving.

Wij vragen de overheid met klem om zo’n vaccinatiebewijs niet in het leven te roepen. Ook in de wetenschap neemt de twijfel toe over de mogelijke gevaren van de vaccins. Mensen in kwetsbare groepen willen weten: wat doet het met mij – en ze krijgen daarop ook van deskundigen geen bevredigend antwoord. Wetenschapper en epidemioloog Dick Bijl drukt het zo uit: “Als een deskundige zegt ‘ik weet het niet’, dan is dat een reden om het niet te doen.”

Kortom: geef mensen de vrije keuze, en dwing mensen met twijfels niet tot een keuze, waar ze later misschien spijt van krijgen.

Jan van Overveld
Voorzitter Hartpatiënten Nederland

Niet voor publicatie: Voor vragen neem contact op met Henri Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland, 06-55772104.
 

Hartpatiënten Nederland

Zwartbroekstraat 19
6041 JL in Roermond

Telefoon: 085-0811000
E-mail: roermond@hartpatienten.nl
Website: www.hartpatienten.nl
 
 
 
Hartpatiënten Nederland

Email Marketing door ActiveCampaign